Varausehdot

Varausehdot

VARAAMINEN JA MAKSUEHDOT

Varmistaakseen varauksen asiakkaan tulee maksaa 40%:n suuruinen varausmaksu majoituksen varaushetkellä. Varaus astuu voimaan vasta sitten, kun varausmaksu on maksettu. Majoituksen 60%:n suuruinen loppumaksu tulee maksaa viimeistään 9 viikkoa ennen matkan alkua. Jos varauksen tekohetkellä matkan alkuun on alle 9 viikkoa, tulee koko summa maksaa kerralla.


MAKSUTAPA

Maksaminen tapahtuu Paytrail-verkkomaksulla, luottokorttimaksulla tai pankkisiirrolla Villada Travel Group Oy:n tilille. Asiakas maksaa mahdolliset kulut, jotka aiheutuvat pankkisiirrosta.


PERUUTUSEHDOT

Peruutus tulee tehdä kirjallisena Villadalle (kirje tai sähköposti). Peruutuspäivänä pidetään sitä päivää, jolloin Villada vastaanottaa peruutuksen.

Jos peruutus tapahtuu yli 9 viikkoa ennen matkan alkamista, asiakkaalta ei vaadita 60% loppumaksun suorittamista. Varausmaksua ei palauteta. 

Jos peruutus tapahtuu 9 viikon sisällä matkan aiotusta alkamisesta niin asiakas on velvoitettu maksamaan 100% vuokrasummasta. 

Peruutusehdot pätevät myös silloin, jos asiakas tai hänen perheenjäsenensä sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai menehtyy. Villada suosittelee matkavakuutusta äkillisiä tapaturmia tai muita mahdollisia terveysseikkoja varten.


VILLADAN OIKEUS PERUA VARAUS JA FORCE MAJEURE

Villadalla on oikeus perua varaus, jos asiakas ei maksa varausmaksua tai loppumaksua sovittuun eräpäivään mennessä. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, mitään maksuja ei palauteta. Villada ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu ennalta arvaamattomasta syystä (force majeure). Force majeure -tilanteissa Villadalla on myöskin oikeus perua varaus. Force majeure on sellainen ylivoimainen este tai ennalta arvaamaton syy, jota Villada tai kohteen henkilökunta ei omalla toimnnallaan olisi voinut estää, esimerkiksi luonnonkatastrofi.


VAHINGONKORVAUKSET

Asiakkaan aiheuttaessa vahinkoa vuokrakohteessa tulee hänen korvata aiheuttamansa vahingot suoraan kiinteistön omistajalle. Vuokrakohteessa tulee myös noudattaa kohteen omistajan antamia ohjeita ja sääntöjä. Sääntöjen laiminlyönti voi johtaa korvausvaatimuksiin. Osassa vuokrakohteista on takuuvuokrakäytäntö eli omistaja voi periä asiakkaalta tietyn summan varauksen alussa ja palauttaa tämän varauksen päättyessä, jos vuokrakohteelle ei ole aiheutettu vahinkoa.