Varausehdot

Varausehdot

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Varauksen vahvistamiseksi asiakkaan on maksettava varauksen yhteydessä 40 % vuokrahinnasta (varausmaksu). Varaus vahvistetaan vasta, kun varausmaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Kun Villada on vastaanottanut varausmaksun, varaus vahvistetaan asiakkaalle kirjallisesti. Loppumaksu (jäljellä oleva 60 % kaikista vuokrakustannuksista) on maksettava viimeistään 9 viikkoa ennen varauksen alkua. Jos varaus tehdään alle 9 viikkoa ennen varauksen alkua, koko vuokrahinta on maksettava varauksen vahvistamisen yhteydessä. Maksamalla varausmaksun asiakas hyväksyy nämä ehdot.

MAKSUTAPA

Maksut voidaan suorittaa verkkomaksuna pankki- tai luottokortilla (Visa, Mastercard, Amex) tai verkkopankissa Villada Oy:n tilille. Asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset kulut erilaisista maksutavoista. Kaikkien maksujen on oltava euroissa. Verkkomaksut suoritetaan Paytrail Oyj:n maksulaitoksen kautta, jota valvoo Finanssivalvonta. Suorittamalla verkkomaksun asiakas hyväksyy Paytrail Oyj:n maksupalveluehdot

PERUUTUSEHDOT

Kaikki asiakkaan tekemät peruutukset on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) ja lähetettävä Villadalle. Peruutuspäiväksi katsotaan päivämäärä, jolloin Villada saa sähköpostin peruutuksesta.

Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 9 viikkoa ennen varauksen alkamista ja 60 % varauksesta on edelleen maksamatta, asiakkaan ei tarvitse maksaa loppumaksua (jäljellä oleva 60 % vuokrakustannuksista). Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 9 viikkoa ennen varauksen alkamista ja loppumaksu on jo toimitettu, Villada on velvollinen palauttamaan tämän 60 % maksun. Ennakkovarauksen yhteydessä suoritettavaa varausmaksua ei palauteta. Jos peruutus tapahtuu alle 9 viikkoa ennen varauksen alkamista, vuokrahinta veloitetaan kokonaisuudessaan eikä asiakkaalle palauteta suoritettuja maksuja. Villada ei ole velvollinen palauttamaan mahdollisia maksutavoista koituneita lisäkustannuksia.

Peruutusehdot koskevat kaikkia tapauksia, mukaan lukien tapaukset joissa asiakkaan perheenjäsen esimerkiksi sairastuu vakavasti, on onnettomuudessa tai menehtyy. Villada suosittelee kaikkia asiakkaita varmistamaan, että heillä on asianmukainen matkavakuutus, joka kattaa koko matkaseurueen äkillisten onnettomuuksien varalta ja korvaa myös matkan peruutuksen. Vakuutukset ja niiden peruutusturva eivät ole saatavilla tai ostettavissa Villadan kautta.

MUUTOKSET VARAUSAJANKOHTAAN

Muutokset varausajankohtaan varauksen vahvistamisen jälkeen ovat mahdollisia omistajan ja Villadan hyväksynnällä ja varaustilanteen puitteissa. Varausajankohdan muutoksissa, tai tapauksissa joissa asiakkaalle on myönnetty Voucher, maksu-ja peruutusehdot säilyvät alkuperäisen ajankohdan mukaisina, ellei kirjallisesti sovita toisin. Muutokset ajankohtaan voivat muuttaa myös vuokrahintaa, tämä määräytyy kiinteistön omistajan asettaman hintataulukon mukaan. Lisäksi Villada perii kaikista varausajankohdan muutoksista 120 €:n palvelumaksun.

VILLADAN OIKEUS VARAUKSEN PERUMISEEN

Villadalla on oikeus peruuttaa asiakkaan varaus ylivoimaisen esteen sattuessa. Villadalla on myös oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta, jos asiakas ei maksa varausmaksua tai loppumaksua sovittuna eräpäivänä. Jos varaus joudutaan perumaan asiakkaan häiriökäyttäytymisen vuoksi majoituksen aikana, asiakkaalle ei palauteta maksuja.

Erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, jossa kiinteistön omistaja tekee huomattavan muutoksen varaukselle tai peruuttaa sen, Villada ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi. Tässä tilanteessa kiinteistön omistaja on vastuussa asiakkaan maksaman kokonaissumman palauttamisesta. Asiakkaan halutessa, Villada pyrkii omien vaikutusmahdollisuuksien rajoissa tarjoamaan samanlaisen vaihtoehdon kuin alkuperäinen majoitus hinnaltaan, tasoltaan ja alueeltaan.

Jos peruutus tapahtuu Villadan toimesta, muussa kuin force majeure tilanteessa, Villada on velvollinen palauttamaan 100% kaikista asiakkaan Villadalle toimittamista maksuista. Villada ei ole velvollinen tarjoamaan taloudellista korvausta Villadalle suoritettujen maksujen lisäksi.

VASTUU, VAURIOT JA YLIVOIMAINEN ESTE

Jos asiakas vahingoittaa kiinteistöä vuokra-ajalla, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle. Asunnon omistajan tai paikallisen huvilamanagerin antamia sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa vuokra-aikana. Kaikki rikkomukset voivat johtaa korvausvaatimuksiin. Tiettyjen kiinteistöjen kohdalla asiakkaan on maksettava vakuusmaksu (jota kutsutaan myös takuuvuokraksi) vuokra-ajan alussa mahdollisten rikkoutumisten, vaurioiden, varkauksien tai liiallisen sotkun kattamiseksi. Mahdollisesta vakuusmaksusta ilmoitetaan aina asiakkaalle ennen varauksen vahvistamista. Vakuus palautetaan vuokra-ajan jälkeen, jollei vaurioita, maksamattomia maksuja tai erillisiä siivousvaatimuksia ole ilmoitettu. Jos vakuusmaksua ei ole, Villadalla tai kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia tarpeellinen summa kiinteistön palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa.

Villada ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä tai poikkeuksellisista olosuhteista ja jotka ovat Villadan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, siviilihäiriöt, matkakohteessa esiintyvä terveydellinen uhka kuten vakava tauti tai luonnonkatastrofit tai muut epäsuotuisat sääolosuhteet ja luonnonilmiöt. Villadaa ei voida pitää vastuullisena mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen, boilereiden, uima-altaan suodatusjärjestelmien, internet-yhteyksien, ja julkisten palveluiden, kuten veden, kaasun ja sähkön, häiriöistä.

Kaikki kiinteistöön jääneet arvoesineet ovat asiakkaan omalla vastuulla. Villada tai kiinteistön omistaja eivät ole vastuussa niiden häviämisestä.

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

Ainoastaan ​​henkilöillä, joiden nimet ovat varauslomakkeessa, on oikeus käyttää kiinteistöä. Sallittua enimmäismäärää, kaikki lapset mukaan lukien, ei saa ylittää, ellei siitä ole sovittu ennen varausta. Omistajalla on oikeus irtisanoa vuokraus ilman ennakkoilmoitusta ja ilman palautusta, jos henkilöiden enimmäismäärä ylitetään.

Jos asiakas aikoo käyttää kiinteistöä minkäänlaiseen kaupalliseen käyttöön, kuten valokuvauksiin tai muuhun kuvaamiseen, tai yksityisiin tapahtumiin, kuten häihin, hääjuhliin, suuriin juhliin tai kokouksiin, tämä on mainittava selvästi ennen varausta. Tällainen käyttö on sovittava aina erikseen etukäteen.

Asiakkaan on varmistettava, että omaisuutta, sekä kaikkia tavaroita ja laitteita käsitellään huolellisesti ja että ne palautuvat samassa kunnossa kuin ne alunperin olivat. Kaikki vahingot tai rikkoutumiset on ilmoitettava omistajalle tai paikalliselle huvilamanagerille mahdollisimman pian. Asiakas on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimiston katoamisista tai vahingoista. Villada pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta tällaiset katoamiset, rikkoutumiset tai vahingot.

Asiakkaan on noudatettava saapumisohjeiden mukaisia saapumis- ja lähtöaikoja. Muita saapumis- tai lähtöaikoja varten vuokralaisen on oltava etukäteen yhteydessä Villadaan tai paikalliseen huvilamanageriin niin ajoissa kuin mahdollista. Kaikista poikkeavista saapumis- tai lähtöajoista aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Monissa kohteissa uima-altaat eivät ole avoinna ympäri vuoden. Tarkista Villadalta ennen matkaa, onko uima-allas auki vai ei, jos matkustat sesonkiajan ulkopuolella. Jos uima-altaan lämmitys on käytettävissä, siitä tulee yleensä lisämaksu. Allaslämmitys riippuu sääolosuhteista ja tarkkoja lämpötiloja ei voida taata. Asiakkaiden uima-altaan käyttö on omalla vastuulla. Lapsia on aina valvottava. Huvilan omistajat tai Villada eivät ole vastuussa uima-altaiden käytöstä.

Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja, ellei kiinteistön omistajan kanssa ole erikseen sovittu. Omistaja pidättää oikeuden lisätä lisämaksun ja/tai vakuusmaksun määrää. Lemmikkieläinten määrä on sovittava ennen varauksen hyväksymistä.

Kiinteistön omistajalle tai sen edustajalle on annettava kohtuullinen pääsy kiinteistöön kiireellisen huollon ja/tai tarkastuksen suorittamiseksi.

TIEDOT

Villadan verkkosivuilla julkaistut hinnat voivat muuttua, niissä voi myös olla teknisiä virheitä ja ilmeisiä typografisia virheitä.

Vaikka Villada pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että annetut kuvaukset ovat tarkkoja, Villada ei voi ottaa vastuuta mahdollisista virheistä niiden sisällössä. Asiakkaan on hyväksyttävä, että käytetyn valokuvan/kuvituksen/tekstin ja todellisen omaisuuden välillä voi esiintyä pieniä eroja. Kiinteistönomistajat pidättävät itsellään oikeuden tehdä tarpeellisia muutoksia omaisuuden erittelyyn toiminnallisten vaatimusten valossa. Jatkuvan kehityksen vuoksi kiinteistönomistajat pidättävät oikeuden muuttaa mainittuja tai aiemmin saatavilla olleita huonekaluja, varusteita, mukavuuksia, tiloja tai mitä tahansa toimintaan liittyvää osaa ilman ennakkoilmoitusta.

MAJOITUS JA YMPÄRISTÖ

Monet kiinteistöt sijaitsevat maaseudulla tai syrjäisemmissä paikoissa, joissa asiakkaat voivat kohdata kasvistoa ja eläimiä, kuten hyttysiä, ampiaisia, muurahaisia, paikallisia koiria jne. Jotkut kiinteistöt sijaitsevat ei-pinnoitetuilla teillä.

Rakennus- tai tietyöt ja niistä aiheutuva melu voivat olla käynnissä mihin tahansa aikaan vuodesta läheisellä kiinteistöllä tai maalla. Tämä ei ole Villadan valvonnassa, eikä se ole vastuussa mistään rakennus- tai tietöistä, jotka tapahtuvat lähistöllä. Jos tällainen tilanne on tiedossa, Villada pyrkii ilmoittamaan asiakkaalleen kaikista tapahtumista, mutta työt voivat tapahtua milloin tahansa myös ilman ennakkotietoa.

Valtaosa Villadan valikoimasta on yksityisomistuksessa olevia asuntoja, eikä niillä ole siten kansainvälisesti tunnustettuja standardeja tai luokituksia. Standardit vaihtelevat suuresti tavallisesta, mutta käyttökelpoisesta kalustuksesta ja laitteistosta, kehittyneempään ja viihtyisämpään. Varustukseen kuuluu aina astioita, ruokailuvälineitä ja vuodevaatteita, mutta esimerkiksi kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin jne. eivät välttämättä ole aina saatavilla.

VALITUKSET

Mikäli kiinteistön kanssa ilmenee ongelmia, asiakkaan on esitettävä kaikki valitukset ensin omistajalle tai paikalliselle huvilamanagerille heti ne havaittuaan, jotta Villadalla ja kiinteistön omistajalla on riittävästi aikaa ja mahdollisuus ratkaista ongelma. Jos valitus on kirjattu paikalliselle huvilamanagerille vuokra-aikana, mutta sitä ei voida ratkaista, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Villadaan 48 tunnin kuluessa.

Villada pyrkii kykyjensä puitteissa ratkaisemaan ongelman asiakkaalle tyydyttävällä tavalla. Asiakkaan on aina annettava Villadalle mahdollisuus ehdottaa sopivaa ratkaisua valitukseen. Jos valitusta ei ratkaista tyydyttävällä tavalla, asiakkaan tulee toimittaa mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen valitus kirjallisesti Villadalle.

Valituksia, jotka on ilmoitettu ja vastaanotettu yli 48 tuntia vuokra-ajan päättymisestä, ei oteta huomioon, eikä Villada tai omistaja hyväksy tällaisia vaatimuksia tai valituksia. Jos asiakas jättää kiinteistön ennen lähtöpäivää ilmoittamatta ongelmista paikalliselle huvilamanagerille tai Villadalle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Nämä varauksen ehdot säädetään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mikäli tämän sopimuksen ehtoihin liittyvää riitaa ratkaistaan, Helsingin tuomioistuimella on toimivalta.

Maksaessaan ensimmäisen maksun vahvistaakseen varauksen, asiakas hyväksyy täysin nämä varausehdot.